Kristiansand kommune og klimamalene

Kristiansand kommune, Miljøuka 2020, logo

Devblog artikkel om Agder, nr. 12

Miljøuka 2020

Kristiansand kommune arrangerte Miljøuka 12.-18. oktober 2020 med tittelen "Bærekraftig sammen" (Note 2). Den inneholdt et mangfold av aktiviteter: Barnas smaksfestival, Bruktboksalg, Byttemarked, Bærekraftig byvandring for ungdomsskoler, Bærekraftig forretningside-konkurranse, Filmkveld for ungdom, Foredrag, Klimadebatt, Konferanse, Krabbefest for barnehager, Kurs, Miljøprisen 2020, NRK TV-aksjonen, Panteovnsordning, Seminar, Spis grønt uke, Sykkelparade, Søppelplukking, Utstillinger, og Workshop. Disse aktivitetene fokuserte bredt på hva klima, klimagassutslipp, og klimamålene er, og hvordan alle innbyggerne kan bidra til å nå dem.

I denne forbindelsen sendte kommunen ut et spørreskjema til alle deltagerne, reelle som virtuelle (jeg hører jeg til i den siste kategorien da jeg for tiden er i Sofia, Bulgaria). Ifølge kommunen er spørreskjemaundersøkelsen "en del av kommunens medvirkningsarbeid for utforming av den nye klima- og miljø-strategien. Videre står det at svarene "vil være med på å forme [klima- og miljø-strategien] og danne et kunnskapsgrunnlag for videre arbeid". Dette var også mitt eget utgangspunkt for å besvare spørreskjemaet.

Spørreskjemaundersøkelsen

Spørsmål nr. 1
Spørsmål: I ny Kommuneplan for Kristiansand har Bystyret vedtatt nytt og mer ambisiøst klimamål. De direkte klimagassutslippene (utslippene som skjer innenfor kommunegrensen) skal innen 2030 reduseres med:
Svaralternativ: 40%; 50%; 60%; 70%; 80%; Vet ikke
Mitt svar: 40%

Spørsmål nr. 2
Spørsmål: Tror du at arbeidet med å nå klimamålene vil gjøre byen bedre å bo i?
Svaralternativ: Ja; Nei; Annet
Mitt svar: Ja

Spørsmål nr. 3
Spørsmål: Hva kan kommunen gjøre for å få flere engasjert i klimaarbeidet?
Mitt svar: (1) Være mer åpen og transparent, og (2) Ikke lage politikk ut av det (mao., politisk enighet er en forutsetning for suksess).

Spørsmål nr. 4
Spørsmål: Er Kristiansand kommune flink til å informere om hva vi gjør for å nå klimamålet?
Svaralternativ (fra "Dårlig" til "Flink"): 1; 2; 3; 4; 5
Mitt svar: 4

Spørsmål nr. 5
Spørsmål: Vet du hva som er den største kilden til direkte klimagassutslipp?
Svaralternativ: Avfall og avløp; Energiforsyning; Industri; Jordbruk; Luftfart; Oppvarming; Sjøfart; Veitrafikk; Annen mobil forbrenning; Vet ikke; Annet
Mitt svar: Veitrafikk.

Spørsmål nr. 6
Spørsmål: Hvor store tror du de indirekte klimagassutslippene (skjer utenfor kommunegrensen men er utløst av aktivitet inenfor kommunegrensen, ofte produksjon av varer forbundet med forbruket vårt) er i forhold til de direkte klimagassutslippene?
Svaralternativ: Halvparten; Like store; Dobbelt så store; Tre ganger så store; Ti ganger så store
Mitt svar: Ti ganger så store

Spørsmål nr. 7
Spørsmål: Hvem har ansvar for å redusere klimagassutslippene i Kr.sand kommune?
Svaralternativ: Næringslivet; Politikerne, kommuneadministrasjonen og fylkeskommkunen; Hele samfunnet inkludert deg som innbygger; Annet
Mitt svar: Hele samfunnet inkludert deg som innbygger

Spørsmål nr. 8
Spørsmål: Hva kan kommunen gjøre for å redusere de direkte klimagassutslippene (skjer innenfor kommunegrensen) i Kristiansand?
Mitt svar: (se spørsmål 12.)

Spørsmål nr. 9
Spørsmål: Hva kan kommunen gjøre for å redusere de indirekte klimagassutslippene (skjer utenfor kommunegrensen men er utløst av aktivitet innenfor kommunegrensen, ofte produksjon av varer forbundet med forbruket vårt)?
Mitt svar: Mer regionalt og internasjonalt samarbeide.

Spørsmål nr. 10
Spørsmål: Hva kan du gjøre for å redusere klimagassutslippene?
Mitt svar: Jeg har solgt bilen. Innen byen sykler og går jeg. Innen Norge bruker jeg tog eller buss. Internasjonalt flyr jeg (annen mulighet finnes ikke), men bruk av online kommunikasjon og konferanser vokser dramatisk.
Videre publiserer jeg artikler i Fevennen og på bloggen min som direkte og indirekte tar for seg klimaendringer i Kristiansand og i Agder, blant annet om: Agderkonferansen, bomstasjoner, EØS midlene, innovasjon, globalisering, hva som bør gjøres etter pandemien, internasjonalisering, lokal naturressursfovaltning, masseturisme, nettverksbygging, sykling, utdanning, og virtuell kommunikasjon (bloggen er: www.devblog.no; Ops, der kom jeg i skade for å implisere navnet mitt, så jeg kan like godt skrive det: Lars Søftestad).
Jeg arbeider med klimaspørsmål internasjonalt, inklusive med prosjekter (blant annet et planlagt USAID prosjekt i Sri Lanka og på Maldivene), og flere EØS prosjekt i Bulgaria, Slovakia, og Romania (jeg bor deler av året i Sofia, som akkurat nå). Til slutt, konsulentfirmaet mitt, Supras AS, er akkreditert til FN's Convention to Combat Desertification (UNCCD), en av Rio-konvensjonene. Der fokuserer jeg på rollen til privat sektor i forbindelse med "land degradation", som for en stor del skyldes klimaendringer.
PS. Jeg kommer til å legge spørreundersøkelsen, inklusive spørsmål og mine svar, ut på bloggen min. Jeg er for transparens og deling! :-)

Spørsmål nr. 11
Spørsmål: Hva kan kommunen gjøre for å hjelpe deg å redusere egne utslipp?
Mitt svar: Gjennomføre nødvendige juridiske og økonomiske reformer som blant annet vektlegger/subsidierer offentlig transport.

Spørsmål nr. 12
Spørsmål: Kan du nevne noen viktige og virkningsfulle tiltak som kan redusere klimagassutslippene i Kristiansand?
Mitt svar: (1) Gratis offentlig transport, (2) Nedbygging av tilgjengelige parkeringsplasser, (3) Ikke bygge den ytre ringveien (jeg grunnla Facebook gruppen "Ytre ringvei bort fra Kristiansands turområder!"), og (4) Økt vekt på transport av gods og personer på jernbane (inklusive bygge tunnel til den nye havna).

Spørsmål nr. 13
Spørsmål: Hva mener du om innholdet og kvaliteten til åpningsarrangement for Miljøuka?
Svaralternativ (fra "Dårlig" til "Kjempebra"): 1, 2, 3, 4, 5
Mitt svar: 3

Spørsmål nr. 14
Spørsmål: Hva ville gjort åpningsarrangementet enda bedre?
Mitt svar: Flere av aktivitetene henvendte seg til svært små interessegrupper. Konkret: er kunst virkelig essensielt/nødvendig for å nå de store gruppene (det gir profilering for noen få utvalgte kunstnere, javisst, men utover det?). Det samme gjelder til en viss grad grønn mat (er i stor grad rettet mot de som allerede er overbevist, og da ofte om egen helse og kanskje i mindre grad klimaet). Når det er sagt er jeg selvfølgelig enig i prinsippet om at et mangfold av forskjellige aktiviteter kan bidra til å bevisstgjøre flere mennesker.
Det er essensielt å fokusere på barn og unge. For å si det noe brutalt: sjansen for å nå fram til voksne er kanskje omvendt proporsjonalt med alder. Dersom barn og unge griper budskapet vil de dra med seg foreldre og besteforeldre.
Her er to forslag som jeg tror kan nå flere mennesker, gitt bruk av utradisjonelle måter å levere budskapet på:

  1. Fokuser internasjonalt. Arrangementet "Grønne muligheter i Mali" høres interessant ut. Det er nok av land å ta av. I forbindelse med neste arrangement kan dere sende etpar ungdommer til et land, som slett ikke behøver å ligge langt borte (dersom dere mangler ideer kan jeg bidra med opptil flere land, for eksempel, Roma i Bulgaria). Arranger direkte sending med dem, på TV, med mulighet for seere til å kommentere og sende inn spørsmål).
  2. Inviter innbyggerne inn i administrasjonen på torvet, spesielt i forbindelse med møter (Bystyret, relevante komiteer), gi dem mulighet til å delta aktivt, og overfør direkte på TV og gi seere mulighet til å bli innvolvert.

Konklusjon: Både tverrkulturelt samarbeide og bistand, og likedan byråkratiets irrganger på Torvet, er mystiske for mange. Det er deres ansvar å åpne opp og gjøre dagligdags politisk og administrativt arbeide tilgjengelig og forståelig!

Lars T. Søftestad


Noter
(1) Dette er en artikkel i en serie om regionen Agder. En artikkel som omtaler dem er tilgjengelig (se Note 4).
(2) Miljøuka i Kristiansand – https://www.miljoukakristiansand.no/
(3) Bildereferanse: fra nettstedet til Miljøuka 2020 (se Note 2).
(4) Relevante Devblog artikler: "Devblog om Agder" (omtale og lenker til alle artikler om Agder) – https://devblog.no/no/article/devblog-om-agder
(5) Andre Devblog artikler: "Climate Change - What's Next?" – https://www.devblog.no/en/article/climate-change-whats-next | "Klimaendringer - hva nå?" – https://www.devblog.no/no/article/klimaendringer-hva-na
(6) Flere Devblog artikler: "Networks and Networking" – https://www.devblog.no/en/article/networks-and-networking | "Networks and Virtual Communication" – https://www.devblog.no/en/article/networks-and-virtual-communication | "Our House is Falling Apart" – https://www.devblog.no/en/article/our-house-falling-apart | "Business Sector and Sustainability" – https://www.devblog.no/en/article/business-sector-and-sustainability | "Urban Cycling" – https://www.devblog.no/en/article/urban-cycling | "Climate Change - Sink or Swim?" – https://www.devblog.no/en/article/climate-change-sink-or-swim
(7) Permalenke – https://devblog.no/no/article/kristiansand-kommune-og-klimamalene
(8) Denne artikkelen ble publisert 23. oktober 2020. Den ble revidert 17. februar 2021.

Skriv ny kommentar

devblog.no