Klubben: apolitisk eller politisk?

Klubben i Kristiansand

Devblog artikkel om Agder, nr. 13

Så kom da debatten omsider til Kristiansand. Det er kanskje ikke så merkelig at "Klubselskapet 'Foreningen'", til daglig omtalt som "Klubben", aldri har diskutert medlemsskap for kvinner. Men nå har altså folk bestemt seg for at dette er galt, og Klubben reagerer, på sin måte.

Det er imidlertid en annen side ved Klubbens virksomhet som opptar meg mer. Medlemmene diskuterer ikke politikk påstås det. For å unngå krangling under torsdagens torskemiddag? Fordi medlemmene er enige slik at det ikke er noe å diskutere? Eller fordi de vil ha fred og ro etter en lang arbeidsdag, og nyte sigaren og konjakken i all fordragelighet?

Når medlemmene sier at de ikke diskuterer politikk gjelder det vel partipolitikk. Begrepet "politikk" må imidlertid forstås videre. Gitt en slik forståelse diskuteres selvfølgelig politikk, inklusive næringspolitikk. Det er videre ikke usansynnlig at å ha medlemskap på CV’en i all fall tidligere var en faktor i rekruttering til verv innen offentlig og privat sektor. Klubben har vært en skjult maktfaktor i byen i snart 200 år.

Et flertall av medlemmene driver – eller drev tidligere – med politiske spørsmål i jobbsammenheng. De har lang fartstid innen offenlig sektor og privat sektor. Flere har vært politisk engasjert i Bystyret og i kommunens administrasjon, og innen næringslivets egne organisasjoner. De representerer samlet en enorm kunnskap om hvordan styre, hvordan identifisere og arbeide fram løsninger, og hvordan implementere dem. De har forskjellig yrkesbakgrunn, slik at de har forskjellige vinklinger på hvordan forstå samfunnsproblemer. Flere har erfaring med å formidle politisk/administrative prosesser og beslutninger på en forståelig måte.

Med andre ord, medlemmene representerer en enorm samfunnsmessig ressurs, gjennom mange års arbeid i og for lokalsamfunnet vårt. Og så vil de ikke snakke om det? Dele erfaringene sine med andre medlemmer? Og med oss andre?

Byen og regionen står overfor en usikker framtid. Koronaen ligger som en tung mørk sky over oss. Økonomien går dårlig. Fattigdommen øker. Samholdet minker. Samfunnet er blitt hardere. Vi aner lite om framtiden. Nettopp derfor må vi planlegge framtiden, og vi må gjøre det sammen. Jeg har skrevet om dette i Fevennen ved flere anledninger (Note 4).

Klubbens medlemmer har mye å bidra med her. Hva med interne diskusjoner med inviterte foredragsholdere? Hva med bidra til å lage Kristiansands og regionens framtid?

Det er på tide at Klubben åpner seg, blir transparant. En god sigar, konjakk, piker, vin, sang, og fotball kan da ikke være alt? Klubben har alltid vært en del bybildet i Kristiansand. Det er på tide at den også blir en del av livet i byen.

Lars T. Søftestad


Noter
(1) Dette er en i en serie artikler om regionen Agder. En artikkel som omtaler dem er tilgjengelig (se Note 4).
(2) Dette er en revidert versjon av en artikkel med samme tittel som stod i Fædrelandsvennen, 6. november 2020.
(3) Bildereferanse: https://en.visitsorlandet.com/
(4) Relevante Devblog artikler: "Devblog om Agder" (omtale av og lenker til alle artikler om Agder) – https://devblog.no/no/article/devblog-om-agder
(5) Permalenke
: https://devblog.no/no/article/klubben-apolitisk-eller-politisk
(6) Denne artikkelen ble publisert 7. november 2020. Den ble revidert 17. februar 2021.

Kilde
Klubselskapet 'Foreningen', URL: https://www.klubselskabet.com/

Skriv ny kommentar

devblog.no